Foto van de maand

 

Laatste nieuws

Hen Born ontvangt de AJH

Op zaterdag 23 januari j.l werd de Andre Jorissen herrinering uitgereikt aan Hen Born. Een man die deze bijzondere onderscheiding verdiend heeft door vele jaren allerlei werkzaamheden uit te voeren voor  de Simpelveldse carnaval. Hij verscheen zelf nooit op de voorgrond maar was de stille werkende kracht op de achtergrond. Zowas hij vele jaren de… Lees verder

shirt sponsor

Afgelopen jaar stonden we als vereniging voor een fikse uitdaging. Niet alleen onze kostuums waren aan vernieuwing toe maar ook de shirts die we dragen als we buiten het carnavalsseizoen naar buiten toe treden. Al gauw vonden we Roy en Dionne Saive van cafétaria ‘t Pastorieke bereid om ons te helpen onze wensen te realiseren…. Lees verder

Bijzondere onderscheidingen voor Fortoleden

Het bondsbestuur van de Bond Carnavalisten Limburg heeft afgelopen zaterdag twee van onze leden overrompeld met een zeer bijzondere onderscheiding. Onze oud-bestuursleden Herman Donlou en Giel Hamers ontvingen beiden een orde van verdienste. Deze hoge onderscheiding wordt maar zelden uitgereikt en we zijn dan ook zeer verheugd met deze dubbele toekenning. Giel Hamers krijgt deze onderscheiding omdat hij… Lees verder

Jubilarissen 2015 2016

Onze vereniging heeft een groot aantal trouwe leden. Dus ook dit jaar hebben we weer een aantal jubilarissen.  Op zaterdag 14 november 2015 werden  Anja Schlenter (1x 11 jaar lid), Giel Hamers en Jan Bonten ( beiden 4 x 11 jaar lid)  hiervoor door CV de Woesjjoeppe gehuldigd tijdens de Schlagersietzung te Simpelveld. De heren Hamers en Bonten werden hiervoor in het nog… Lees verder

Nieuwe voorzitster

Onze voorzitter Giel Hamers heeft in 2014 te kennen gegeven dat hij besloten had om zijn voorzitterschap definitief na het seizoen 2014/2015 te beëindigen en daarom de vereniging op zoek moest naar een nieuwe voorzitter of voorzitster. Op onze jaarvergadering van 18 April j.l. hebben de leden een nieuwe voorzitster gekozen. Te  weten Annemie Bonten- Janssen…. Lees verder