Andre Jorissen herinnering

Echte carnavallisten worden onderscheiden met de Andre Jorissen herinnering.

André Jorissen alias D’r Dré was een persoon die enorm veel voor de Simpelveldse gemeenschap heeft gedaan. Op carnavalsgebied was d’r Dré een unieke persoonlijkheid en hem was dan ook niets te gek of te veel werk, als het maar grappig was en niet krenkend of ordinair.

In de Simpelvelder carnavalswereld heeft d’r Dré veel initiatief getoond. Hij was o.a. een grote animator bij oprichting van: d’r Doebele Forto, het Kloone-trekken, de Jeugdoptocht, de Volkssietzung, de Artiestenafdeling en al zijn onvergetelijke creaties in de carnavalsoptocht etc.

Na zijn overlijden heeft d’r Doebele Forto gemeend dat aan dit carnavals bevorderend werk, dat hij heeft verricht, niet zomaar voorbij moet worden gegaan en daarom heeft d’r Doebele Forto een zogenaamde ANDRÉ JORISSEN HERINNERING in het leven geroepen. De herinnering kan uitgereikt worden aan personen die de carnavalsviering mogelijk maken of gestalte geven op gelijke wijze zoals d’r Dré dat jaren gedaan heeft.

Dit hoeft niet persé op dezelfde kolderieke wijze zoals d’r Dré dat deed. Het gaat meer om de tradities die de carnaval rijk is na te leven of te laten leven. Met andere woorden ervoor zorgdragen dat carnaval gevierd en bevorderd wordt zoals dat de afgelopen decennia reeds gebeurde. Deze herinnering wordt alleen uitgereikt als er een geschikte persoon gevonden wordt, die hiervoor in aanmerking komt. Dit hoeft niet persé ieder jaar het geval te zijn. Iedereen kan kandidaten voor de herinnering voordragen bij een comité.

Personen aan wie tot nu toe de herinnering is uitgereikt:
1987 Mw Bertin Jorissen – Bisschops
1990 Dhr Wiel Merx z.g.
1993 Dhr Werner Wierts
1997 Dhr Jo Jorissen
2000 Mw Louise Slangen – Grooten
2001 Jo Lucassen
2006 Jan lenzen
2010 Patrick Leclaire
2012 René van Wersch
2015 Hen Born