Joekskappelentreffen

Jaarlijks organiseert d’r Doebele Forto een joekskappelentreffen.
Tijdens de voorbereidingen en het invullen van het programma voor het BCL-treffen 1986, hier in Simpelveld, werd het idee geboren om tijdens dit treffen een concours te organiseren voor de aanwezige Joekskapellen/Zaate Harmonieen. Dit was een gouden idee, en het werd dan ook een groot succes. Sindsdien organiseert d’r Doebele Forto op de laatste zaterdag van oktober het jaarlijkse Joekskapellentreffe.

Bij dit treffen is de carnavalistische inslag belangrijker dan het muzikalisch element. De aanwezige kapellen, welke uit alle windrichtingen komen, strijden dan om een grote wisselbeker geschonken door een bekende bierbrouwer uit het zuiden des lands. Tevens ontvangt elke kapel een blijvende herinnering.

Ieder jaar zorgt d’r Doebele Forto ervoor dat er een nieuwe en deskundige Jury aanwezig is, die beslist welke kapel de wisselbeker in ontvangst mag nemen. Deze Jury wordt altijd samengesteld uit een mix van carnavallisten, muzikanten, en andere hoogwaardigheidsbekleders waaronder traditioneel ook de carnavalshoogheden van C.V. de Woeesjjoeppe.

D’r Doebele Forto neemt zelf niet muzikaal deel aan dit treffen en bemoeit zich niet met de uitslag van de Jury. Ondanks het wedstrijdelement is de voornaamste doelstelling samen een avond lol en plezier maken op een limburgse en carnavalistische manier. Het is zeer zeker de moeite waard om deze kakafonie eens te bezoeken.