Nieuwe voorzitster

Onze voorzitter Giel Hamers heeft in 2014 te kennen gegeven dat hij besloten had om zijn voorzitterschap definitief na het seizoen 2014/2015 te beëindigen en daarom de vereniging op zoek moest naar een nieuwe voorzitter of voorzitster. Op onze jaarvergadering van 18 April j.l. hebben de leden een nieuwe voorzitster gekozen. Te  weten Annemie Bonten- Janssen. We wensen haar veel succes bij het uitoefenen van haar taak!

Giel draagt de voorzittershamer over aan de versbakken voorzitster Annemie

 
Giel draagt de voorzittershamer over aan de versbakken voorzitster Annemie