Optredens

De vereniging neemt deel aan al van optredens in binnen- en buitenland op zittingen, jubilea en feestavonden.

Carnavalsseizoen

Ons carnavalsseizoen loopt van Oktober tot aan as-woensdag. En uiteraard zijn we aanwezig bij de opening van het carnavalsseizoen d’r 11e van d’r 11e.

Jaarlijks leveren we onze bijdrage aan de Simpelveldse karnaval door ons beste beentje voor te zetten tijdens de jeugdprinsenproclamatie en Volkszietsung, Auw –wieverdaag.

D’r Doebele Forto hecht heel veel belang aan de jeugd. Immers de jeugdigen van vandaag zijn de carnavallisten van morgen.

Jaarlijks begeleidden wij de jeugdprins en zijn gevolg naar het kindercarnaval en spelen we een vrolijke noot tijdens de carnavalsmiddag van de basisschool. Ook op de kinderoptocht op carnavalszaterdag ontbreken wij niet.

Bij sommige activiteiten in het carnavalsseizoen worden de hoegheden door d’r Doebele Forto begeleid. Dit is het geval op de dag van de receptie. Op carnavalszaterdag begeleidt d’r Doebele Forto de hoogheden naar de kerk waar de heilige mis plaatsvindt in het dialect.

De grote optocht is het hoogtepunt in het carnavalsseizoen. Traditiegetrouw loopt d’r Doebele Forto voorop en geniet steeds opnieuw met volle teugen van het enthousiaste carnavalspubliek.

Buitenland

Metz, Dinant, Kleve zijn slechts een klein aantal plekken waar u ons had kunnen tegenkomen. In de kleine dorpen net over de Duitse grens zoals b.v. Lendersdorf, Mingersdorf e.d. zijn wij ook op een buhne te vinden.

Er is geen evenement of wij passen er wel op een of andere manier in. Voor eventuele boekingen kunt u contact opnemen met de vereniging.

Optredens voor ouderen en gehandicapten

D’r doebele forto treedt ook op voor ouderen en gehandicapten. Verlenen onze medewerking aan de karnavalsavond van de Mondriaanzorg Heerlen (Welterhof) of verzorgd een optreden in het bejaardentehuis.